Cơ sở sản xuất Bột cá Nguyễn Thị Sậu
 
Ngày 16-5: Chào bán Bột cá Ngừ 55% đạm giá 18.000đ      Kỹ thuật chọn giống gà địa phương      Hướng dẫn chọn gà đông tảo làm giống      Chào bán bột cá biển (cá Ngừ) nguyên chất 55% đạm      Cơ sở sản xuất bột cá Nguyễn Thị Sậu cần mua nguyên liệu cá Ngừ hấp chín      Các bước xử lý khi heo nái đẻ      
 
 

Bột cá biển

Bột cá biển 55 đạm, 60 đạm

Bột cá biển nguyên chất

Bột cá ngừ

Bột cá ngừ 55 đạm

Bột cá ngừ không pha tạp chất

Kho ca loc thoai son

bột cá biển   bột cá biển 55 đạm   bột cá biển nguyên chất   cơ sở sản xuất bột cá nguyễn thị sậu